Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Nunspeet

Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie | Nunspeet

Maandag 30 oktober
Hosea 'De voornemens van de Heere'
Lees verder -->


Zaterdag 4 november
Zang met Albert en Minke
Lees verder -->


Vrijdag 17 november
Hoe ben ik tot zegen voor een ander?
Lees verder -->


Maandag 27 november
Jona als type/schaduwbeeld van Israel
Lees verder -->


Maandag 11 december
Jona als type/schaduwbeeld van de Here Jezus
Lees verder -->


Maandag 8 januari
Theologische verleidingen in de eindtijd
Lees verder -->


Maandag 22 januari
Charismatische verleidingen in de eindtijd
Lees verder -->

Home
De stichting wil het evangelie verspreiden tot opbouw en vertroosting van de Gemeente van Jezus Christus. De Bijbel is daarbij het gezaghebbende en ingegeven Woord van God. Het evangelie wordt verspreid door:

1) Bijbelstudies, conferentiedagen en thema-avonden/themadagen.
2) Openlucht zangmiddagen op de markt in Nunspeet.
3) Jongerenavonden.
4) Kindermiddagen.

Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie (te Nunspeet) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Ons RSIN/fiscaal nummer is 814782127. Giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.