Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Nunspeet

Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie | Nunspeet

Maandag 5 maart
De Koning komt, betekenis Messiaans Vrederijk
Lees verder -->


Maandag 19 maart
De Koning komt, doel Messiaans Vrederijk
Lees verder -->


Vrijdag 6 april
Thema-avond voor jong en oud
Lees verder -->

Home
De stichting wil het evangelie verspreiden tot opbouw en vertroosting van de Gemeente van Jezus Christus. De Bijbel is daarbij het gezaghebbende en ingegeven Woord van God. Het evangelie wordt verspreid door:

1) Bijbelstudies, conferentiedagen en thema-avonden/themadagen.
2) Openlucht zangmiddagen op de markt in Nunspeet.
3) Jongerenavonden.
4) Kindermiddagen.

Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie (te Nunspeet) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Ons RSIN/fiscaal nummer is 814782127. Giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.